Regulamin Umieszczania Danych w filmpl.pl
  • Korzystanie przez użytkownika z Serwisu równoznaczne jest z wyrażeniem przez niego akceptacji dla postanowień niniejszego regulaminu.

  • Właściciel domeny filmpl.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz zdjęcia publikowane na serwisie samodzielnie przez jego użytkowników.

  • Publikowane przez użytkowników treści oraz zdjęcia na witrynie filmpl.pl nie mogą zawierać wulgaryzmów, obraźliwych treści czy też naruszać zasady współżycia społecznego, nie mogą też być niezgodne z prawem lub też naruszać praw osób trzecich. Zdjęcia nie mogą zawierać treści pornograficznych. Treści i zdjęcia nie mogą reklamować działalności innych przedsiębiorców lub naruszać prawa lub interesy właściciela domeny filmpl.pl.

  • Właściciel witryny filmpl.pl ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści oraz zdjęć samodzielnie zamieszczonych przez użytkowników witryny (zarejestrownych lub niezarejestrowanych) w przypadku otrzymania zgłoszeń o naruszeniu niniejszego regulaminu. Użytkownicy naruszający niniejszy regulamin będą usuwani z serwisu poprzez blokowanie lub usuwanie profilu użytkownika, a w przypadku użytkowników niezarejestrowanych - blokowanie adresu IP.

  • Właściciel domeny filmpl.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika witryny filmpl.pl w sposób sprzeczny z zapisami niniejszego regulaminu.

  • Właściciel domeny filmpl.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszego regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z witryny również po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.
  • Redakcja Portalu