Nagroda
Amerykańska Gildia Aktorów Filmowych
Przyznawana przez:
Amerykańska Gildia Aktorów Filmowych (SAG)
O nagrodzie:
doroczna nagroda przyznawana przez członków Gildii Aktorów Ekranowych w dziedzinie filmu i telewizji. Nominacje do nagrody są przyznawane przez 4200 losowo wybranych, pełnych członków stowarzyszenia. Pierwsze rozdanie nagród odbyło się 25 lutego 1995 roku. Laureaci otrzymują statuetkę zwaną Aktor (The Actor) ...
Amerykańska Gildia Aktorów Filmowych  powrót
Amerykańska Gildia Aktorów Filmowych (SAG)
Najlepszy filmowy zespół aktorski
Najlepszy filmowy zespół aktorski